opendeurdag zondag 21 05 2017 met jobbeurs

Het woonzorgcentrum Sint Bernardus bestaat dit jaar 200 jaar!

Op 2 september 1817 kwamen de eerste zeven zusters van Liefde in Bertem aan om er te starten met de opvang van zieken en bejaarden. Dit klooster zou tot na de Tweede Wereldoorlog  in de eerste plaats een rusthuis blijven voor ouderen die weinig verpleging nodig hadden.

Vanaf de jaren ’50 werd het rusthuis naar infrastructuur en werking stilaan aangepast om te voldoen aan de nieuwe eisen van de ouderenzorg en de opvang van chronisch zieke ouderen.

In 1976 kreeg het rusthuis de naam Rust- en Verzorgingstehuis (vandaag noemen we dit “woonzorghuis”) Sint Bernardus en kwam onder het beheer van een vzw. De zusters van Liefde verhuisden naar het nabijgelegen Huize Vaerenberg maar enkele zusters zijn tot op de dag van vandaag nog steeds nauw betrokken bij de werking van het woonzorghuis.

In de loop der jaren werden, o.a. onder impuls van de overheid, verschillende initiatieven opgestart, zoals het dagcentrum, de nachtinterventie, het lokaal dienstencentrum,... Vandaag wil het totale woonzorgcentrum een brug zijn tussen thuiszorg en residentiële zorg. Het biedt een divers aanbod waarbinnen de senior de ondersteuning en zorg die hij wenst, kan kiezen.

 

We willen niet op een eiland leven, maar integreren in de buurt.

Op 21 mei 2017 is iedereen welkom van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Bezoek onze infostands            

Nieuwe visie op activiteiten,

Inloophuis dementie,

Maaltijd, een feest!

Gebruik van hulpmiddelen,

Loop eens langs op onze jobbeurs.

Geniet van een hapje en een drankje. Ook kinderanimatie is voorzien.